FORUM (magazine)

Návrh layoutu časopisu Forum – jako příloha časopisu Univerzity Karlovy. Zkusmo je zde vidět několik typů obálek časopisu. Můžeme se tak přesvědčit, že navržený design opravdu funguje.