Bohemia Design Market Praha #1

Bohemia Design Market Praha #1 je prodejní výstava české a zahraniční nezávislé tvorby. U navrhování identity výstavy jsem vycházela z loga Bohemia Design Market – čárového kódu. Ten jsem použila jako základ, který jsem dále přetvořila tak, aby odrážel kreativní tvorbu. Zároveň jsem toto řešení také navrhla tak, aby bylo možné jej s obměnami použít i pro další zamýšlené ročníky.